Thursday, March 23, 2006

Tesekkur Belgesi ve Mektubu

PEDiATRiK HEMATOLOJi SERViSiMiZDE KULLANILMAK UZERE iSTANBUL PEDiATRiK HEMATOLOJi DERNEGiNE YAPMIS OLDUNUZ MADDi MANEVi YARDIMLARINIZDAN DOLAYI YARDIM GRUBUNUZ ADINA DUZENLEDiGiMiZ (EK' TE MEVCUT OLAN ) TESEKKUR BELGESiNi KABUL ETMENiZİ ARZ EDERiZ.

BU TESEKKUR BELGESiNi ELEKTRONiK ORTAMDA SiZE DAHA ONCE GONDERDiK FAKAT UNiVERSiTEMiZiN ViRUS KORUMA PROGRAMiNDAN DOLAYI SiZE ULASMADIGINI GAYE HANIMINDAN OGRENDiK VE BU GECiKMEDEN DOLAYI OZUR DiLERiZ.

TESEKKUR BELGESiNi VE YAPMIS OLDUGUNUZ TAKRiBEN 3.360,00 YTL LIK BAGIS MAKBUZUNUZUN ASILLARINI VERECEGiNİZ ADRESE TARAFIMDAN GONDERiLECEGiNi BiLDiRiR SAYGILARIMI SUNARIM.


SAYGILARIMLA
PROF. DR. OMER DEVECiOGLU